Intuitívny Tanec Divokej Ženy


Tanec je predovšetkým, vstúpenie do prúdu života. Je to akcia, pohyb, proces. Tanec života nie je len metaforou, pretože tancovať znamená poznať samého seba a užívať si to. 


Intuitívny tanec Divokej Ženy sú pravidelné stretnutia v kruhu žien, kde otvárame naše telo tancu a jeho blahodarnému pôsobeniu na naše telo i dušu. Počas týchto stretnutí veľa voľne, divoko a spontánne tancujeme, zdieľame pocity v kruhu bezpečia a tiež veľa meditujeme v pohybe, sprevádzaným prekrásnou pôsobivou hudbou. Budeme sa s ňou prepájať v spontánnom tanci nášho srdca. Budeme pokojne načúvať svojim reakciám na rôzne podnety, ktoré sa v nás vyplavia...pocitom Divokej Ženy v nás.

Tanec bude intuitívny, to znamená, že je to tanec vlastný každej z nás, bez predpisu techniky, krokov a kombinácii choreografií. Je to voľný pohyb tela, ktorý vychádza z hlbín nášho vnútra a tým nám ukazuje naše možnosti ale aj hranice a priestor v nás. Pohyb je najkrajšou ukážkou toho v akom stave sa nachádzame a kde máme problém alebo blok. Telo je indikátor toho kde je treba povoliť a pustiť novú energiu do svojho života. Stačí iba počúvať.

Pri intuitívnom tanci je priestor na dostatočné uvoľnenie a otvorenie sa svojmu ženstvu. Príbeh, ktorý sa odohrá v každej z nás počas týchto stretnutí je odrazom hlbokej a úprimnej práce nás samotných. Pocit rastúcich a rozprestretých krídel, vnímanie a porozumenie stavom a procesom našej mysle a ducha, sú jej najkrajším hlavným účinkom.

Každé stretnutie ukončujeme záverečnou reflexiou pocitov a emócií, ktoré počas tanca vyplávali na povrch. Pre každú z nás ponúkam priestor na sebavyjadrenie a tiež bezpečné uzavretie témy pre ten daný večer. Končíme pokojnou meditáciou.

Untitled photo

Tanec LUNY


sú pravidelné stretnutia v kruhu žien spojených s prirodzeným intuitívnym tancom. Tieto stretnutia sú zamerané na prácu so štyrmi základnými archetypmi cyklickej povahy žien. Začala som ich v sebe vnímať vďaka práci so svojou ženskou energiou, pomocou cvičenia Mohendžodáro tantra-jógy a tiež v knihe Rudý měsíc od Mirandy Gray.

Uvedomujem si, že je veľmi účinné a liečivé vnímať archetypy v našom živote. Počas stretnutí prepájame tanec s výtvarným zobrazením našich prejavov 4 základných fáz menštruačného cyklu v nás.

Tanec nám pomáha uvoľniť telo, aby v stave keď povolia rôzne bloky a stuhnutia bolo schopné jasnejšie k nám „hovoriť“. Aby nám pomohlo v spoznávaní jeho vlastného rytmu a cyklu. Pomocou tanca budeme dávať telu priestor na slobodné a jasné prejavy jeho ženskej podstaty a existencie. Tanec bude intuitívny, to znamená, že je to tanec vlastný každej z nás, bez predpisu techniky, krokov a kombinácii choreografií. Je to voľný pohyb tela, ktorý vychádza z hlbín nášho vnútra a tým nám ukazuje naše možnosti ale aj hranice a priestor v nás. Pohyb je najkrajšou ukážkou toho v akom stave sa nachádzame a kde máme problém alebo blok. Telo je indikátor toho kde je treba povoliť a pustiť novú energiu do svojho života. Stačí iba počúvať.

Výtvarná tvorba nám napomôže pochopiť to, čo sme prijali počas tanca. V procese, kedy v tele nastáva uvoľnenie a prichádza poznanie, je veľmi dôležité toto poznanie uchopiť. Najlepší spôsob bez zapájania prílišnej analýzy mozgu je tvorba, maľba. Tóny farieb odzrkadľujú vami poznané veci a tým, že ich vložíte na papier naberajú hmatateľnú podobu, ku ktorej sa môžete vždy vrátiť keď to budete potrebovať. Dielo pomáha na mnohých úrovniach, či už niečo otvorí, čo bolo mierne „naťuknuté“ tancom, alebo práve dá tomu jasný tvar. Je to tvar, ktorému naša ženská duša veľmi dobre rozumie.

4 fázy menštruácie a 4 archetypy ženskej duše. Panna, Matka, Čarodejka a Vedma. Tieto všetky sú v nás a plynule sa v nás striedajú počas nášho menštruačného cyklu. Podľa toho v akej fáze sa práve nachádzame to ovplyvňuje naše nálady, chute, potreby a pocity. Naučme sa počúvať tieto 4 typy žien v nás a vytvorme im v našom živote priestor. Všetko to je možné keď ich spoznáme, keď ich vo svojom živote prijmeme a nebudeme ich už hanebne skrývať za predmenštruačný syndróm, neracionálnu nervozitu, úzkostné stavy alebo prehnanú starostlivosť.

Na pravidelných stretnutiach budeme o nich a vplyve na naše životy nielen hovoriť ale prežívať ich vplyv na naše city aj telo v tanci a v tvorbe. Teším sa a Vás a naše spoločné hlboké zážitky.

S láskou a radosťou Vás budem sprevádzať na ceste otvoreniu sa mesačnej sile a jej liečivým vplyvom.

Untitled photo