SOULART v tejto oblasti plní misiu - Spájania Svetov.


Seniori, alebo použime radšej slovo Starešinovia, mali odpradávna svoju nezastupiteľnú funkciu v spoločnosti, kmeni, kráľovstvách a spolkoch. Boli to tí, ktorí svojou skúsenosťou obohacovali život všetkých okolo seba a svojim príkladom, alebo názorom predkladali tak potrebné zrkadlo spoločnosti.


Starešinovia majú svoju úlohu aj dnes. Aj v tomto svetre, kde sa niekedy zdá, že sú „nepotrební“ a odložení v domovoch dôchodcov, nesú obrovskú skúsenosť, ktorú mladá generácia postráda. Ich sila nie je v tom, že nám majú radiť ako a čo máme v danej situácii robiť. Ich sila a dôležitosť spočíva v tom, že v ich telách a dušiach, proste v nich ako bytostiach sú prežité roky , ktoré my mladí máme ešte pred sebou. Nenadarmo sa vraví, že starší človek už videl príliš veľa jarí alebo videl pretiecť príliš veľa vody. Áno, je to tak, boli svedkami mnohých premien, premien prírody, premien, ľudí okolo seba, premien situácií vo svojom živote a premien názorov, nielen vôkol seba ale aj v nich samotných. Veľa transformácií zažili a teda veľa krát už zažili neustály kolobeh života a smrti. A to ich obohatilo. Či toto bohatstvo žijú vedome alebo nevedome, na tom nezáleží. Kto to v nich hľadá, ten to nájde. Je to akoby to bolo posolstvo, ktorého nositeľmi sú. Či si to uvedomujú alebo nie.


A znova sa dostávam k misii SOULART a teda aj mňa, Marcely Berith. Úlohou je v nich toto posolstvo odhaliť a priviesť k životu, priviesť do praxe a tiež priviesť starešinov k uvedomeniu si tohto neuveriteľného bohatstva a nechať ich ho zo seba plynúť k svetu, ktorý ho vníma chce a uvedomujeme si , že veľmi potrebuje.

Galéria fotografií z terapií so seniormi