Osobná konzultácia predstavuje dôvernú komunikáciu, pri ktorej je celá pozornosť upriamená na jedného človeka - upriamená na vás. Umožňuje vám nahliadnuť do vášho najhlbšieho vnútra, ponoriť sa do vlastných pocitov, identifikovať a eliminovať myšlienky, ktoré tieto pocity skresľujú a čisté ich následne precítiť a pochopiť jednoduchou formou, cestou srdca. 


Ak vás trápi a zväzuje minulosť, vyhoďte kostlivcov zo skrine a urobte poriadny prievan. Ak vás trápi akútny problém, netlačte ho už ďalej pred sebou, ale postavte sa mu čelom. Pomôžem Vám nájsť cestu k odstráneniu tej väzenskej gule, ktorá Vás ťaží, Vám vyhovujúcim spôsobom. 


Užívajte si slobodu seba samého!

Untitled photo

Priebeh konzultácie

Na začiatku každého sedenia budete mať možnosť rozprávať o tom, čo Vás trápi, svoj príbeh a ťažkosti. Následne sa zisťuje aký je pre Vás najvhodnejší spôsob vyjadrenia toho čo sa vo Vás odohráva. Hľadáme spôsob ako Vám Vaša Duša dá jednoznačný odkaz cez nánosy emócií a tzv. „závojov“, cez ktoré sa na danú problematiku pozeráte. Ak je to práca s farbami vyberiete si druh farieb s ktorými budete pracovať, či vodové, akrilové alebo pastelové, kriedové a podobne. Ide vždy o to aby sa Vám s farbami pohodlne pracovalo. Niekedy však nastane aj prípad, že Vám terapeut určí druh farieb, pretože sleduje určitý cieľ, napríklad: s vodovými farbami sa účelovo pracuje s emóciami ako smútok a strach, keďže sú spojené s elementom vody a voda to sú slzy, ktoré smútky odplavujú a strachy rozpúšťajú. Takže symbolika a spojenia majú v arteterapii svoje dôležité miesto.


Často krát predtým než sa dostaneme k vlastnému maľovaniu predchádza tvorbe pohyb alebo Intuitívny tanec.  Pri tanci alebo rytmickom pohybe nastáva celkové uvoľnenie a hlbšie prepojenie s podvedomím svetom a Vaše telo dostáva priamu možnosť "odkomunikovať" si s Vami, s Vašim vedomím prežité pocity. Takto sa vyplavujú nielen dôležité endorfíny do krvi, ale aj zásadné informácie potrebné pre ďalšiu prácu na danom probléme. 


Pri terapii vôbec nejde o to, aký bude koncový produkt, čiže nebude sa posudzovať ako Váš pohyb, tanec alebo Vaša kresba vyzerá, či je to pekné alebo škaredé, či už podľa Vás alebo podľa všeobecne vnímaných aspektov krásy a škaredosti. V arteterapii ide o proces tvorenia, o čas ktorý máte pre seba, na svoje spojenie s vlastným vnútrom, s Vašim podvedomím, vnútornou intuíciou a vedením. V prípade prepojenia dochádza k necenzúrovanému vyjadreniu pocitov, nastáva pocit slobody a uvoľnenia a jasnosti pohľadu na problém. Napokon prichádza fáza kde sa s terapeutom znova pozeráte na problém z iného pohľadu. Váš obraz Vám poskytne hlbší vhľad do vlastného podvedomia, intuície a ponúkne riešenie, ktoré je Vám najbližšie v danom momente Vášho života...ale najdôležitejšie je, že to riešenie je Vaše...je Vám vlastné.

Osobná konzultácia je:

- prevencia proti stresu - uvoľnenie sa pri umeleckej činnosti

- návrat k prirodzenej kreativite - prepája ľavú a pravú hemisféru, čím pomáha ľahšiemu uskutočňovaniu plánov

- „ventilácia“ problémov v pracovnom alebo osobnom živote

- rozšírenie obzorov a získanie nadhľadu – otvára nové možnosti riešenia situácií zefektívňuje rozhodovací proces v prospech optimálneho riešenia

- podpora viery v samého seba – zvyšovanie dôvery vo vlastné rozhodnutia, rast samostatnosti pri riešení úloh

Untitled photo