Skupinové sedenie - Soulart - Marcela

Práca so skupinou, ktorá má spoločný cieľ, záujem alebo poslanie v spoločnosti.

Priebeh sedenia

Výsledky skupinového sedenia

- harmonizácia a scelenie skupiny, následné zlepšenie spolupráce

- zlepšenie otvorenej a asertívnej komunikácie v tíme

- motivácia k spolupráci nenásilnou a kreatívnou formou

- diagnostika tímu - kto akú pozíciu zastáva, alebo by mal/mohol zastávať = vynikajúca pomôcka pri plánovaní reštrukturalizácie spoločnosti

- pomoc pri adaptácii nových členov tímu

- zvýšenie spokojnosti zamestnancov – blahodarný, uvoľňujúci účinok pre ich psychické zdravie a pohodu