Individuálne sedenie predstavuje dôvernú komunikáciu, pri ktorej je celá pozornosť upriamená na jedného človeka - upriamená na vás. Umožňuje vám nahliadnuť do vášho najhlbšieho vnútra, ponoriť sa do vlastných pocitov, identifikovať a eliminovať myšlienky, ktoré tieto pocity skresľujú a čisté ich následne precítiť a pochopiť jednoduchou formou, formou srdca. 


Medziľudské vzťahy, schopnosť sústrediť sa, kreativita, radosť z práce, efektivita...tieto a mnohé ďalšie atribúty sa môžu pod pracovným tlakom deformovať. Niekomu pozitívnym, častejšie však negatívnym smerom. 


Arteterapia je cesta na zvládanie pracovného tlaku a podporuje schopnosť byť si sám sebe oporným a pevným bodom aj v turbulentnom období. Pretože spokojný pracovník, je dobrý pracovník.

Priebeh stretnutia

Untitled photo

Výsledky individuálneho sedenia

- prevencia proti stresu - uvoľnenie sa pri umeleckej činnosti

- návrat k prirodzenej kreativite - prepája ľavú a pravú hemisféru, čím pomáha ľahšiemu uskutočňovaniu plánov

- „ventilácia“ problémov v pracovnom alebo osobnom živote

- rozšírenie obzorov a získanie nadhľadu – otvára nové možnosti riešenia situácií a zefektívňuje rozhodovací proces v prospech optimálneho riešenia

- podpora viery v samého seba – zvyšovanie dôvery vo vlastné rozhodnutia, rast samostatnosti pri riešení úloh

Untitled photo