V dnešnej hektickej a uponáhľanej dobe často strácame kontakt so svojím vnútrom. Cieľom arteterapie je komunikácia so samým sebou prostredníctvom výtvarného, hudobného, tanečného či literárneho umenia vybratého presne na mieru podľa konkrétnych požiadaviek.


Arteterapia používa umenie na vytvorenie priestoru kde každá ľudská Duša nájde svoj vlastný a jedinečný spôsob komunikácie sama so sebou. Preto je to účinná a silná metóda pri:

- hľadaní cesty a spôsobu riešenia psychických, alebo emočných problémov

- určení diagnózy a uvoľňovaní rôznych blokád spôsobených traumatickým zážitkom v minulosti

- riešení komplikovaných životných situácií v oblasti partnerských a medziľudských vzťahov, či postojov samého k sebe, pocit "stratenosti", pocit "vyhorenia„ a

- mnohých iných...


Požívame rôzne druhy umenia: výtvarného, tanečného, hudobného, literárneho...vždy ten najvhodnejší pre každého človeka, tak aby došlo k čo najúčinnejšiemu kontaktu s jeho problematikou.

V arteterapii nezáleží na všeobecne vnímaných aspektoch krásy. Jej výsledkom je necenzurované vyjadrenie pocitov, prežitie úplnej slobody bytia a uvoľnenia, získanie jasnosti pohľadu na problém bez blokov a predsudkov a jeho vyriešenie podľa vlastného rozhodnutia, nie podľa tlaku okolia.