http://www.soulart.sk/

SOULART

podporuje spoluprácu a tvorivosť ľudí, korí sa venujú umeniu rozvíjajúce slobodného ducha človeka.

Či už je to tanec, maľba, spev, rituály, meditácie, alebo umenie žiť a byť vo svojom strede, svojom srdci.

Vytvárame kurzy a semináre, pre ženy aj mužov, výživné pre dušu i telo, ktoré vedú k objaveniu a prepojeniu sa s vlastným tvorivým potenciálom.

Na Vašej ceste Vám prajeme veľa všetkého čo potrebujete prežiť a zažiť...a aby Vám to prinieslo to pravé poznanie.


             Tak šťastnú cestu...