Ako sa plnia sny.

Minulý týždeň u nás v Bratislave strávila 5 dní jedna veľmi krásna bytosť - Zola Dubnikova. Spoznala som ju vďaka Terezke Ruth zo skupiny La Loba, ktorá mi sprostredkovala informáciu, že existuje jedna taká žena, ktorá tanec a jeho odkaz vníma podobne ako my zo Soulart-u a La Loby. Keď som prvý krát otvorila Zolinu web stránku, vedela som, že toto je žena, ktorú túžim osobne spoznať a túžim zažiť na vlastnej koži to čo robí, čo učí a aká je. Bolo pre mňa snom, spoznať to čo svetu sprostredkováva a tak som sa rozhodla uskutočniť ho. Rozhodla som sa priviesť Zolu na Slovensko.

Dnes, pár dní po jej odchode už viem, že sa to dá. Dá sa uskutočniť sen, ktorému veríš a o ktorom v srdci cítiš, že sa ti nezdal len preto aby v tebe otvoril túžbu a zároveň frustráciu, že to nejde. Bol tu na to, aby si pochopil, čo všetko vieš. Že si schopná/ý. Môj sen sa uskutočnil a ja som dnes veľmi vďačná mnohým ľuďom a tiež okolnostiam.

Vďačím tím, ktorí sa do tohto sna rozhodli svojim srdcom vstúpiť. Zola Dubnikova bola prvá odvážna bytosť, ktorá sa v tom ku mne pridala. Pevne sa rozhodla vyskúšať neprebádanú zem, prísť, kde ešte nie je až tak známa a otvoriť ďalšie dvere v prúde, ktorý sebou prináša všade kam ide. Priniesla mnohé poznania. Priniesla mnoho pocitov. Podporila mnohé, čo v sebe od narodenia prirodzene nosíme: uvoľnenie, slobodu, otvorené srdce, lásku a úctu k sebe i druhým. Mnohé veci, ktoré sú zakódované v našom DNA mali možnosť sa prejaviť a každá z nás mala možnosť ísť svoju vlastnú cestu, svoje poslanie na zemi, svoj príbeh, ktorý si pre seba zvolila a pochopila, že je strojcom vlastného osudu. Zola nás toto všetko ... nenaučila. Zola nás vlastne neučila nič. Je to majsterka neučenia. Ona len svojim pravdivým bytím a žitím podporuje aby sa dialo presne to čo sa pri tanci má. Tento fakt bol pre mňa pri stretnutí s ňou jeden z najpodstatnejších. A ďalší bol ten, že som pri nej konečne pochopila kam patrím a pokora, ktorá z toho ku mne prišla bola veľmi silná. Vidieť ju ako žije to čo predstavuje, pozorovať ju ako nás vlastne pobáda žiť svoju najprirodzenejšiu podstatu, v pravde, bez zbytočných rečí, filozofovania, klišé viet a mystifikácie bolo pre mňa veľkým zážitkom a potvrdením toho, že to cítim vo svojom živote správne. Našla som v nej sestru, priateľku, krásnu dušu, ktorá už len tým, že do môjho života vkročila ho veľmi obohatila a dala podnet svojim bytím otvoriť v sebe veci, ktoré som tušila, že existujú. Jej nežná a inšpiratívna spoločnosť bola pre mňa jeden z najsilnejších zážitkov môjho duševného, spirituálneho a emocionálneho rozvoja. Tanec je skrytým jazykom duše, ako povedala Martha Graham a ten, kto mu rozumie a hovorí ním, vie, že táto cesta je preňho tá pravá. Ja naplno spoznávam pocit, ktorý cítim už od ranného detstva, ten, ktorý mi ukazoval vždy cestu k tomu ako byť šťastná bezpodmienečne, ako žiť naplnený život bez pochybností a ako sa spoliehať na to čo cítim a riadiť svoj život podľa svojich túžob. Tvoriť samého seba. „Vďaka Ti, Zola, za rozhodnutie prísť a pomôcť vytvoriť priestor kde bude možnosť uchopiť a integrovať do svojho života to čo som aj tak nikdy nestratila a vždy to bolo mojou súčasťou.“

Mária z La Loby bola jeden z najdôležitejších ľudí, ktorí podporovali celú myšlienku svojou krásnou energiou. Táto skutočnosť bola pre celú udalosť jedna z kľúčových, pretože bez nej, bez jej pomoci, profesionality, oddanosti myšlienke a tvorivosti by to celé bolo oveľa oveľa tažšie. Poznáte to, sú chvíle keď máte chuť všetko vzdať, zrušiť a zavrieť kapitolu. Priznám sa, mala som pár ťažších momentov počas prípravy udalosti, no vždy tam bola Mari, ktorá vniesla do situácie svoju vieru v celú akciu. „Mari, ďakujem Ti za Tvoju úžasnú podporu, Vlčia Žena! Krásne sa mi s tebou tvorilo.“

Silným odvážlivcom bol môj muž Pavel, ktorý v každej situácií skutočne veril, že sa to celé podarí. Stál pri mne a stále vnášal do celej udalosti tú neuveriteľnú slobodu. Robil to veľmi jednoducho, svojim postojom, že aj keby sa najhoršie stalo tak aj tak život a šťastie preto neskončí. Pripomínal mi svojim pokojom obrovskú horu, ktorá sa ani počas silných zemetrasení nepohne. Jeho viera v to, že to bude dobré a bude to veľký prínos pre nás všetkých zúčastnených vlastne dala podklad k tomu aby sa tak naozaj stalo. A to ma držalo v dobrej nálade a aj napriek veľkej fyzickej únave a spánku max 4 hodiny v niektorých fázach prípravy, mi to aj tak prinášalo pocit naplnenosti. A myslím, že si to aj on veľmi užil, keď sme po vystúpení spoločne so Zolou strávili príjemnú večeru plnú zdieľania príbehov a dojmov. „Ďakujem Lásko, za to, že si.“

Veľká vďaka patrí trom milým a úžasným bytostiam, ktorí pomohli stvoriť vystúpenie Zoly v Divadle Meteorit. Valéria Pribay a Gergo Restas a Rasťo Pablo Belko. Traja šikovní a senzitívny vnímavý ľudia, ktorí sa krásne naladili a vytvorili atmosféru vďaky, pokory, radosti z tvorby, pokoja a vzájomnosti. „Ďakujem a nech sa vám darí!“

A teraz všetkým, ktorý sa svojou pomocou a snahou pričinili o to, že sa celá akcia podarila. Bez Vás by to nešlo. Všetci Vy naši milí priatelia, ktorí ste akciu zdieľali, šírili o nej správy a podporovali nás a priali nám aby sa akcia vydarila. Verím, že sa aj vaše srdcia naplnili touto spoluúčasťou radosťou, tvorivosťou a jasnosťou vo videní svojho zámeru.

A že sa vám páčila Zola to už z vašich veľmi krásnych pozitívnych reakcií vieme, preto radi prinášame správu, že pre tých ktorí by Zolu zažili radi znova, alebo to nestihli tento krát, plánujeme už jej ďalšiu návštevu na jar, presnejšie v júni 22-25 roku 2017. Čoskoro vám prinesieme viac informácií ohľade tohto projektu.

Budeme sa na vás tešiť aj pri ďalších akciách Soulart-u, ktoré sa znova rozbehnú už začiatkom septembra 2016, hneď spoluprácou s La Lobou. Toto spojenie má obrovskú silu a potenciál a my by sme ním chceli vám aj nám prinášať veľa možností žiť naplnený a plnohodnotný život v plnosti rozvinutia vlastnej sily a tvorivosti.

Nech sa Vám darí milí priatelia, užívajte leto, prázdniny, cesty, života a do skorého videnia!