http://www.soulart.sk/

SOULART

podporuje spoluprácu a tvorivosť ľudí, korí sa venujú umeniu rozvíjajúce slobodného ducha človeka.

Či už je to tanec, maľba, spev, rituály, meditácie, alebo umenie žiť a byť vo svojom strede, svojom srdci.

Vytvárame kurzy a semináre, pre ženy aj mužov, výživné pre dušu i telo, ktoré vedú k objaveniu a prepojeniu sa s vlastným tvorivým potenciálom.

Na Vašej ceste Vám prajeme veľa všetkého čo potrebujete prežiť a zažiť...a aby Vám to prinieslo to pravé poznanie.


             Tak šťastnú cestu...


TANEC PRE DUŠU ŽENY

Keď duša tancuje a dotýka sa zeme a neba, vtedy plnosť života dotýka sa teba.


Pravideľne sa ponoriť do svojho vnútra a nachádzať poklad v sebe, cesta k prepojeniu tela, vedomia a duše.!!! TANEC VLČICE !!! 

Keď sa vlčia sila dotkne TVOJEJ DUŠE, objavíš mnohé oblasti svojho života, svojho vnímania, ktoré predtým driemali nepovšimnuté.

Poď ich nájsť a roztancovať s vôňou rozkvitajúcej Sily

!!! TRENČÍN  OD 9. 5. 2018 - 8 STRETNUTí !!!

!!! SLOVENSKO - LOVINKA - 11.-13.05.2018 !!!

vlcicalovinka