SOULART

podporuje spoluprácu a tvorivosť ľudí, korí sa venujú umeniu rozvíjajúce slobodného ducha človeka,

či už je to tanec, hudba, spev, maľba, meditácie, alebo umenie žiť. 

Vytvárame kurzy, semináre, koncerty a tanečno-hudobné predstavenia výživné pre dušu i telo, ktoré vedú k objaveniu a prepojeniu sa s vlastným tvorivým potenciálom.


       MARCELA BERITH


Je žena, ktorá pomáha ľuďom objaviť a spoznať samých seba pomocou tanca, svojich tanečných vystúpení a arteterapie.


Na našej spoločnej ceste Vám i nám prajeme veľa všetkého čo je potreba zažiť...a aby to prinieslo to pravé poznanie.


             Tak šťastnú cestu...

  • Untitled photo
  • Untitled photo
  • Untitled photo